Fyzioterapie

Fyzioterapie

Kinezioterapie

Cvik 1

Cvik 1-1

Cíl:

Protažení zádových svalů bederní páteře.

Základní pozice:

Vzpor klečmo, hlava dolů.

Cvik:

Sed na patách, ruce zůstávají na podložce.

Počet opakování:

10

Výsledek:

Blahodárný vliv na korekci zakřivení bederní-sakrální páteře, odstraňuje lateralizaci a zabraňuje bolesti rozšířením meziobratlových prostorů v bederní páteři.

×

Cvik 2

Cvik 1-2

Cíl:

Protažení zádových svalů a posílení přímého břišního svalu.

Základní pozice:

Vzpor klečmo, hlava dolů.

Cvik:

Střídavé přitahování kolen k bradě.

Počet opakování:

10

Výsledek:

Blahodárný vliv na korekci zakřivení bederní-sakrální páteře, odstraňuje lateralizaci a zabraňuje bolesti rozšířením meziobratlových prostorů v bederní páteři. Posilování přímého břišního svalu.

×

Cvik 3

Cvik 1-3

Cíl:

Protažení zádových svalů a posílení šikmých břišních svalů.

Základní pozice:

Vzpor klečmo, hlava dolů.

Cvik:

Přechod do sedu na pravé a levé hýždí, ruce zůstávají na podložce.

Počet opakování:

10

Výsledek:

Další zlepšení mobility dolní části páteře vymáháním otáčení trupu.

×

Cvik 4

Cvik 1-4

Cíl:

Posílení břišních svalů.

Základní pozice:

Leh na zádech, dolní končetiny pokrčené v kyčelních a kolenních kloubech, horní končetiny podél těla, medicinbal (3 kg) mezi chodidly.

Cvik:

Přitahování kolen k bradě, hlava nad podložkou.

Počet opakování:

10

Výsledek:

Výrazné posílení přímého břišního svalu a bederní-stehenních svalů.

×

Cvik 5

Cvik 1-5

Cíl:

Posílení břišních svalů a natahovačů kyčelního kloubu.

Základní pozice:

Leh na zádech, dolní končetiny pokrčené v kyčelních a kolenních kloubech, chodidla na podložce, zatížení přední břišní stěny 2 kg pytlem.

Cvik:

Zvedání beder.

Počet opakování:

10

Výsledek:

Posílení natahovačů kyčelního kloubu; zatížení přední stěny břicha nutí natahovače pracovat a zabrání nepříznivému zvýšení bederní lordózy.

×

Cvik 6

Cvik 1-6

Cíl:

Posílení přímých a šikmých břišních svalů.

Základní pozice:

Leh na zádech, dolní končetiny pokrčené v kyčelních a kolenních kloubech, horní končetiny podél těla, činky (2 kg) v rukou.

Cvik:

Střídavé úklony trupu ke kolenům.

Počet opakování:

10

Výsledek:

Posílení šikmých břišních svalů, které zlepšují stabilitu trupu v oblasti bederní-hrudní páteře.

×

Cvik 1

Cwiczenie 2-1

Cíl:

Protažení krčních svalů a ramenního pletence.

Základní pozice:

Ve stoji, horní končetiny podél těla.

Cvik:

Úklony hlavy vpravo a vlevo v čelní rovině.

Počet opakování:

15

Výsledek:

Zvýšení rozsahu pohybu krční páteře, uvolnění možných svalových kontraktur v oblasti šikmých svalů a hrudních-prsních svalů.

×

Cvik 2

Cwiczenie 2-2

Cíl:

Protažení krčních svalů a ramenního pletence.

Základní pozice:

Ve stoji, horní končetiny podél těla.

Cvik:

Úklony hlavy dopředu a dozadu v sagitální rovině.

Počet opakování:

15

Výsledek:

Zvýšení rozsahu pohybu krční páteře, uvolnění možných svalových kontraktur v oblasti šikmých svalů a hrudních-prsních svalů.

×

Cvik 3

Cwiczenie 2-3

Cíl:

Protažení krčních svalů a ramenního pletence.

Základní pozice:

Ve stoji, horní končetiny podél těla.

Cvik:

Úklony hlavy vpravo a vlevo v horizontální rovině.

Počet opakování:

15

Výsledek:

Zvýšení rozsahu pohybu krční páteře, uvolnění možných svalových kontraktur v oblasti šikmých svalů a hrudních-prsních svalů.

×

Cvik 4

Cwiczenie 2-4

Cíl:

Posílení krčních svalů.

Základní pozice:

Ve stoji, dlaň pravé ruky na spánkové části hlavy.

Cvik:

Pokus o úklonu hlavy vpravo v čelní rovině se současným odporem pravé horní končetiny – stejně pro levou stranu. V těchto cvičeních udržujte svalové napětí po dobu 6 sekund. Interval mezi svalovými napětími asi 8-10 sekund.

Počet opakování:

5

Výsledek:

Zvýšení síly a svalové hmoty v oblasti krčních svalů.

×

Cvik 5

Cwiczenie 2-5

Cíl:

Posílení krčních svalů a ramenního pletence.

Základní pozice:

Ve stoji, dlaně sepnuté na týlní kosti.

Cvik:

Vzpřim hlavy v sagitální rovině se současným odporem horních končetin.

Počet opakování:

5

Výsledek:

Zvýšení síly a svalové hmoty v oblasti krčních svalů a ramenního pletence.

×

Cvik 6

Cwiczenie 2-6

Cíl:

Posílení krčních svalů a ramenního pletence.

Základní pozice:

Ve stoji, dlaně sepnuté na čele.

Cvik:

Předklony hlavy v sagitální rovině se současným odporem horních končetin. V těchto cvičeních udržujte svalové napětí po dobu 6 sekund. Interval mezi svalovými napětími asi 8-10 sekund.

Počet opakování:

5

Výsledek:

Zvýšení síly a svalové hmoty v oblasti krčních svalů a ramenního pletence.

×

Cvik 1

Cwiczenie 3-1

Cíl:

Zvýšení rozsahu pohybu ramenních kloubů.

Základní pozice:

Leh. Horní končetiny podél těla, dolní končetiny pokrčené v kyčelních a kolenních kloubech.

Cvik:

Zvedání pokrčením horních končetin v sagitální rovině - nádech a zpět do základní pozice - výdech.

Počet opakování:

20

Výsledek:

Uvolnění možných svalových kontraktur ramenního pletence a zvýšení rozsahu pohybu v těchto kloubech.

×

Cvik 2

Cwiczenie 3-2

Cíl:

Zvýšení rozsahu pohybu v oblasti ramenních kloubů.

Základní pozice:

Horní končetiny podél těla, dolní končetiny pokrčené v kyčelních a kolenních kloubech.

Cvik:

Odtahování s rotací horních končetin v ramenních kloubech - nádech a zpět do základní pozice - výdech.

Počet opakování:

20

Výsledek:

Uvolnění možných svalových kontraktur ramenního pletence a zvýšení rozsahu pohybu v těchto kloubech.

×

Cvik 3

Cwiczenie 3-3

Cíl:

Zvýšení síly a svalové hmoty v oblasti ramenního pletence.

Základní pozice:

Ve stoji rozkročném, horní končetiny podél těla, činky v rukou (1 kg).

Cvik:

Střídavé mávání horními končetinami v sagitální rovině.

Počet opakování:

15

Výsledek:

Zvýšení síly a svalové hmoty, zlepšení flexibility svalových vláken a snížení náchylnosti k úrazům.

×

Cvik 4

Cwiczenie 3-3

Cíl:

Zvýšení síly a svalové hmoty v oblasti ramenního pletence.

Základní pozice:

Ve stoji rozkročném, horní končetiny podél těla, činky v rukou (1 kg).

Cvik:

Odtahování horních končetin v čelní rovině se současnou rotací v ramenních kloubech.

Počet opakování:

15

Výsledek:

Zvýšení síly a svalové hmoty, zlepšení flexibility svalových vláken a snížení náchylnosti k úrazům.

×

Cvik 1

Cwiczenie 3-4

Cíl:

Zvýšení rozsahu pohybu a síly v oblastí zápěstních kloubů.

Základní pozice:

Ve stoji, horní končetiny pokrčené v úhlu 90o, lokty přímo.

Cvik:

Sepnutí dlaní se současnou rotací v oblasti kloubů horních končetin.

Počet opakování:

20

Výsledek:

Zlepšení stability zápěstních kloubů, zvýšení síly stisku a zmírnění bolesti.

×

Cvik 1

Cwiczenie 5-1

Cíl:

Zvýšení rozsahu pohybu v oblastí kotníkových kloubů.

Základní pozice:

Leh na zádech, horní končetiny podél těla, dolní končetiny přímo v kyčelních a kolenních kloubech.

Cvik:

Ohnutí nohy do hrbětu (dorzální), udržení napětí po dobu 5-6 sekund a uvolnění po dobu 8-10 sekund. Stejně ohnutí nohy do podložky (plantární).

Počet opakování:

10

Výsledek:

Zlepšení flexibility Achillovy šlachy a holenních a lýtkových svalů, a také zvýšení rozsahu pohybu kotníkových kloubů.

×

Cvik 2

Cwiczenie 5-2

Cíl:

Posílení svalů v oblasti kotníkových kloubů

Základní pozice:

Ve stoji, horní končetiny podél těla.

Cvik:

Postavení na špičky podle obrázku a překonání 5 m dopředu a dozadu.

Počet opakování:

5

Výsledek:

Zvýšení síly a svalové hmoty dvojhlavých svalů lýtkových, zvýšení stability kotníkových kloubů.

×