Otázky

Otázky

Nejčastější Otázky
Ne. V žádném případě nepoužívejte vitamíny, minerály a jiné potravinové doplňky v léčbě nemocí. Lékař může použít výsledky analýzy prvků z vlasů jako pomocné vyšetření, díky kterému získá informace o stavu výživy Pacienta a může vzít to v úvahu při doporučení klasických metod léčení.
Ano. Na základě literatury a vlastních zkušeností (více než 100 000 analýz) podle našeho názoru jedná se o jednou z nejlepších diagnostických metod stanovení nutričního stavu vyšetřovaného. V interpretaci výsledku určujeme metabolický typ Pacienta a uvádíme nejlepší způsob stravování. Dáváme doporučení týkající se stravy a program chronoselektivní vitamínové a minerální suplementace. Používání vitamínových a minerálních doplňků je dnes nutností, nicméně mějte na paměti, že nadbytek konkretní nutriční složky je stejně škodlivý jako její nedostatek.
 
Analýza prvků z vlasů
 • Stopové prvky:
  Baryum, Bor, Chrom, Cín, Zinek, Fosfor, Germanium, Jod, Kobalt, Křemík, Lithium, Magnezium, Mangan, Měď, Molybden, Nikl, Draslík, Selen, Síra, Sodík, Stroncium, Vanadium, Vápník, Železo
 • Toxické prvky:
  Arsen, Hliník, Kadmium, Olovo, Rtuť
Analýza prvků z čtyřiadvacetihodinové moči
 • Stopové prvky
  Bor, Chrom, Zinek, Fosfor, Kobalt, Lithium, Magnezium, Mangan, Měď, Molybden, Nikl, Draslík, Sodík, Stroncium, Vanadium, Vápník, Železo
 • Toxické prvky
  Hliník, Kadmium, Olovo
Ano, protože nečistoty, které se ukládají na povrchu neumytých vlasů, mohou mít vliv na výsledky analýzy.
Vlasy k analýze by neměly být delší než 4 cm, počítáno od kůže hlavy.
více o vzorku vlasů
 
Před stříháním vlasů k analýze je třeba čekat minimálně 6-8 týdnů od provedení těchto zkrášlujících procedur a je možné ustřihnout jen "nové vlasy”.
V tomto případě je možné k analýze prvků použít nehty, kterých analýza - stejně jako u vlasů - umožňuje vyhodnotit stav minerální přeměny v těle. Dodatečně se doporučuje udělat souběžnou analýzu prvků čtyřiadvacetihodinové moči, která je doplněním analýzy nehtů.
K provedení analýzy je třeba odebrat asi 100 mg nehtů, což je obsah jedné čajové lžičky. K analýze jsou vhodné pouze nehty na rukou. Nehty by měly být ze všech prstů obou rukou. Nehty by měly být čisté, bez laku a ostatních nečistot.
Analýzu lze urychlit jen v odůvodněných případech (pokud to umožňují podmínky v laboratoři), např.:
 • trvání hormonální léčby,
 • chronické záněty,
 • rakovinová onemocnění - za účelem podpory klasického působení farmakoterapií
Platba za analýzu by měla být uhrazena ještě před posláním vzorků k vyšetření, aby bylo možné přiložit kopii dokladu o zaplacení k posílaným vzorkům.
Nádobky na vzorky čtyřiadvacetihodinové moči a zkumavky se špuntem můžete koupit v lékárnách.
Výsledek analýzy prvků z vlasů se vztahuje na období, ve kterém nastoupil růst těchto vlasů. Pokud se životní styl nebo způsob stravování nezměnil, a také pokud v tomto období nebral vyšetřovaný žádné potravinové doplňky, které by měly vliv na výsledek analýzy, období od odebrání vzorku vlasů až do jeho poslání do laboratoře může dosáhnout dvou měsíců.
Vlasy jsou jednou z metabolicky nejaktivnějších tkáních a poskytují nepřetržité údaje o metabolické aktivitě těla. Koncentrace stopových prvků ve vlasech odpovídá koncentraci těchto prvků ve vnitřních tkáních, avšak jejich koncentrace je ve vlasech mnohem vyšší než v krvi a séru, což usnadňuje vyšetření. Analýza krve a séra často neukáže aktuální koncentrace prvků v organismu vzhledem k působení vyrovnávacích (homeostatických) mechanismů. Nadbytek shromážděných prvků v těle často není patrný v séru krve, protože tyto prvky se přemisťují z krve do tkání.