Řád pro poskytování služeb pacientům NZOZ Biomol-Med

1. Obecná ustanovení.

1.1. V souladu s požadavky čl. 8 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (Sb.z. z r. 2002 č. 144, pol. 1204 ve znění pozd. předp.) Řád stanoví druhy a podmínky pro poskytování služeb prostřednictvím:

 • E-shopu, vyčleněné části internetového servisu zpřístupněného na adrese sklep.biomol.pl (dále jen Servis),
 • Infolinky +48 042 630-49-11  (dále jen Infolinka),

společností Biomol-Med Sp. z o.o. se sídlem v Lodži (dále jen Společnost).

1.2. Uživatelem Servisu, dále jen Uživatel, je plnoletá osoba plně způsobilá k právním úkonům.

1.3. Informace o Společnosti.

Firma: Biomol-Med, společnost s ručením omezeným.

Adresa sídla: ul. Huta Jagodnica 41, 94-412  Łódź, Polsko

Č. záznamu v podnikatelském rejstříku Národního soudního rejstříku, vedeného u Oblastního soudu pro městskou část Łódź Śródmieście v Lodži, XX. Hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku: 0000136366

Základní kapitál: 126 000,00 PLN.

NIP/DIČ 727-25-73-736, REGON/IČ 473083583.

E-mailová adresa:  biuro@biomol.pl

 

2. Registrace do systému

2.1  Registrace a využívání Servisu je bezplatné.

2.2  Pro provedení Registrace je Uživatel povinen uvést osobní údaje požadované Majitelem Servisu.

2.3  Registrace Uživatele v Servisu je rozdělena na následující fáze:

 • Založení účtu;
 • Přidání zvolené služby do košíku;
 • Uhrazení objednávky;
 • Po správném ověření platby je na uvedenou e-mailovou adresu odeslán odkaz na online anketu společně s číslem testu a prohlášením Uživatele;
 • Uživatel Servisu je povinen vyplnit anketu a odeslat vzorek vlasů společně s prohlášením  na adresu NZOZ Biomol-Med Sp. z o.o., 94-412 Łódź, ul. Huta Jagodnica 41, Polsko;
 • NZOZ Biomol-Med informuje Uživatele e-mailem o obdržení vzorku a předpokládaném termínu realizace.

 

3. Realizace služeb.

3.1  NZOZ Biomol-Med provádí testy vzorků  dodaných Pacientem.

3.2  NZOZ Biomol-Med zajišťuje instruktáž v rozsahu správného odběru vzorků pro testy. Podrobný popis http://biomol.pl/uslugi/

3.3  Kompletní informace o službách se nachází na internetových stránkách NZOZ Biomol-Med www.biomol.pl.

3.4  Na přání zákazníka zaměstnanci poskytují takovouto informaci telefonicky.

3.5  Testy jsou realizovány ve lhůtě, která se počítá od data přijetí v NZOZ Biomol-Med vyplněné ankety, vzorku vlasů, kopie potvrzení o platbě:

 • 15 pracovních dnů (Prvková analýza vlasů - Zdravotní program, Analýza 12 prvků - Preventivní program, Diagnostika stavu výživy, Program pro diagnostiku stavu výživy);
 • 10 pracovních dnů (ostatní testy).

3.6  NZOZ Biomol-Med informuje pacienty e-mailem o obdržení vzorku a předpokládaném termínu realizace, pokud pacient:

 • uvedl v anketě (jméno, příjmení, stáří, hmotnost, výšku, doručovací anebo emailovou adresu;
 • připojil potvrzení o platbě a uhradil poplatek v souladu s aktuálním ceníkem http://biomol.pl/cennik/;
 • zaslal vzorek v souladu s požadavky http://biomol.pl/uslugi/.

3.7  V případě, že nebude možné provést testy z důvodu nadměrného pracovního vytížení, dočasné neschopnosti nebo absence technických možností, bude Zákazník informován o potenciální lhůtě, v níž bude zakázka realizována.

3.8  Všechny nesrovnalosti mezi požadavky uvedenými ve smlouvě nebo objednávce jsou vysvětlovány ještě před zahájením prací.

3.9  Mezi praktiky Neveřejného zařízení pro zdravotní péči Biomol-Med Sp. z o.o. (polská zkratka NZOZ) nepatří subdodávky testů.

3.10  Všechny testy objednané Zákazníkem a přijaté Ředitelem laboratoře bude provádět personál laboratoře s využitím vybavení, které je vlastnictvím NZOZ Biomol-Med.

3.11  Před přijetím zakázky Vedení NZOZ Biomol-Med vždy kontroluje, zda má nezbytné hmotné i personální zdroje pro realizaci daných testů.

3.12  Záznamy z prohlídky požadavků týkajících se výrobku jsou ukládány do historie testu v Intranetu. Důkazem provedení prohlídky požadavků týkajících se výrobků je zaznamenání testu v Intranetu.

3.13  NZOZ Biomol-Med vede dokumentaci týkající se stanovení jednotlivých charakteristických vlastností používaných výzkumných metod.

 

4.  Rozsah testů prováděných Neveřejným zařízením pro zdravotní péči Biomol-Med Sp. z o.o.:

PRVKOVÁ ANALÝZA VLASŮ - Zdravotní program (od 3 let)

 

Zkoumané objekty

Zkoumaná vlastnost

Dokumentovaný výzkumný postup

  - označení 29 prvků ve vlasech;
  - popis metabolického typu a zdravotní tendence;
  - 2 doplňkové programy: vyrovnávací na 1-3 měsíce a preventivní na 6 měsíců;
  - dietu na 7 dní s recepty;
  - doporučení tělesné aktivity;
  - kalendář pro sledování nálady a hmotnosti;
  - zaslání výsledku v papírové verzi poštou a v elektronické verzi na e-mail.

 

vlasy

 

 

obsah prvků

ICP-OES: Ca, Na, K, Ba, Zn, Cu, Se, Fe, I, Mg, S, Si, Sn, Sr, Alm B, P

ICP-MS: Li, V, Cr, Mn, Co, Ni, As, Mo, Cd, Hg, Pb, Ag.

PB-01

nehty

obsah prvků

ICP-OES: Ca, Na, K, Ba, Zn, Cu, Se, Fe, I, Mg, S, Si, Sn, Sr, Alm B, P

ICP-MS: Li, V, Cr, Mn, Co, Ni, As, Mo, Cd, Hg, Pb, Ag.

PB-01

PRVKOVÁ ANALÝZA VLASŮ - Analytický Program

  - označení 29 prvků ve vlasech;
  - zaslání výsledku v elektronické verzi na e-mailovou adresu (zaslání papírové verze poštou za dodatečný poplatek 15 PLN).

vlasy

 

 

obsah prvků

ICP-OES: Ca, Na, K, Ba, Zn, Cu, Se, Fe, I, Mg, S, Si, Sn, Sr, Alm B, P

ICP-MS: Li, V, Cr, Mn, Co, Ni, As, Mo, Cd, Hg, Pb, Ag.

PB-01

 

nehty

obsah prvků

ICP-OES: Ca, Na, K, Ba, Zn, Cu, Se, Fe, I, Mg, S, Si, Sn, Sr, Alm B, P

ICP-MS: Li, V, Cr, Mn, Co, Ni, As, Mo, Cd, Hg, Pb, Ag.

PB-01

ANALÝZA 12 PRVKŮ - Preventivní program  (od 3 let)

  - označení 12 prvků ve vlasech;
  - preventivní doplňkový program na 3 měsíce;
  - zaslání výsledku v papírové verzi poštou a v elektronické verzi na e-mail.

 

 

 

vlasy

 

 

obsah prvků

ICP-OES: Ca, Na, K, Ba, Zn, Cu, Se.

ICP-MS: Cr, Co, Hg, Pb, Ag.

PB-03

ANALÝZA 12 PRVKŮ - Analytický program 

  - označení 12 prvků ve vlasech;
  - zaslání výsledku v elektronické verzi na e-mailovou adresu.

vlasy

 

 

obsah prvků

ICP-OES: Ca, Na, K, Ba, Zn, Cu, Se.

ICP-MS: Cr, Co, Hg, Pb, Ag.

PB-03

ANALÝZA CELODENNÍ MOČI

  - označení 19 prvků v celodenní moči;
  - zaslání výsledku v elektronické verzi na e-mailovou adresu.

moč

 

ICP-OES: Ca, Na, P, K, Mg, B, Zn, Fe, Sr, Al, Cu

ICP-MS: Ni, V, Mo, Co, Pb, Cd, Cr, Mn

PB-04

ANALÝZA TOXICKÝCH PRVKŮ

  - označení 5 toxických prvků ve vlasech;
  - zaslání výsledku v elektronické verzi na e-mailovou adresu.

 vlasy

obsah prvků

ICP-OES: Al.;

ICP-MS: Hg, Pb, Cd, As

PB-05

ANALÝZA VODY

  - označení 19 prvků ve vodě;
  - zaslání výsledku v elektronické verzi na e-mailovou adresu.

 

voda

obsah prvků

ICP-OES: Ca, Na, P, K, Mg, B, Zn, Fe, Sr, Al, Cu

ICP-MS: Ni, V, Mo, Co, Pb, Cd, Cr, Mn

 

PB-02

DODATEČNÉ SLUŽBY

popis pro Prvkovou analýzu vlasů - Analytický program (od 3 let)

  - popis metabolického typu a zdravotní tendence;
  - 2 doplňkové programy: vyrovnávací na 1-3 měsíce a preventivní na 6 měsíců;
  - dietu na 7 dní s recepty a doporučenou tělesnou aktivitou;
  - zaslání výsledku v elektronické verzi na e-mailovou adresu.

DIAGNOSTIKA STAVU VÝŽIVY (od 18 let).

Jedná se o test, který lze objednat po provedení Prvkové analýzy vlasů - Zdravotního programu. Je třeba ho provést během 6 měsíců až 2 let od obdržení Prvkové analýzy vlasů - Zdravotního programu a dodržování doplňkových a dietetických doporučení.
Test je určen pro dospělé osoby (18+).

  - označení 29 prvků ve vlasech;
  - srovnání s dříve provedenou Prvkovou analýzou vlasů - Zdravotním programem;
  - popis metabolického typu;
  - preventivní doplňkový program na 12 měsíců;
  - dietu na 14 dní s recepty a doporučenou tělesnou aktivitou;
  - zaslání výsledku v papírové verzi poštou a v elektronické verzi na e-mail.

PROGRAM DIAGNOSTIKY STAVU VÝŽIVY (od 18 let)

Zahrnuje nejdříve provedení Prvkové analýzy vlasů - Zdravotního programu a následně během 6 měsíců až 2 let provedení Diagnostiky stavu výživy. Jedná se o testy, které jsou kupovány společně, s platbou předem, jsou určeny pro jednu osobu a jmenují se Program diagnostiky stavu výživy. Pro provedení Programu je třeba provést platbu a kontaktovat nás, abychom mohli zaslat příslušné ankety pro testy.
Test je určen pro dospělé osoby (18+).

DODATEČNÝ POPIS V JINÉM JAZYCE se zasláním papírové verze poštou (od 3 let)

Platí pro:

  - Prvkovou analýzu vlasů - Zdravotní program - dostupnou v jazycích: angličtině, němčině, češtině, ruštině, ukrajinštině;
  - Prvkovou analýzu vlasů - Zdravotní program (bez diety) - dostupnou v jazycích: slovenštině, francouzštině, italštině, rumunštině, maďarštině;
  - Analýzu 12 prvků - Preventivní program - dostupnou v jazycích: angličtině, němčině, češtině, ruštině, ukrajinštině, slovenštině, francouzštině, italštině, rumunštině, maďarštině.

OPĚTOVNÉ ZASLÁNÍ VÝSLEDKU v papírové verzi poštou

Platí pro:

  - Prvkovou analýzu vlasů - Zdravotní program;
  - Diagnostiku stavu výživy;
  - Analýzu 12 prvků - Preventivní program;
zaslání Popisu pro Prvkovou analýzu vlasů - Analytický program.

 

 

5.  Dodání služeb

5.1  NZOZ Biomol-Med vlastní kompletní administrativní, měřící a výzkumné vybavení nezbytné pro správné provádění procesů z oblasti své činnosti.

5.2  Vybavení a jeho software používané v NZOZ Biomol-Med pro provádění procesů zajišťují požadovanou přesnost a splňují požadavky obsažené ve specifikacích pro dané procesy.

5.3  Popis testu představuje know-how NZOZ Biomol-Med a jeho jednotlivé prvky jsou uvedeny v b. 4 tohoto Řádu a na biomol.pl/usługi/

5.4  Potravinové doplňky doporučené na základě testu jsou uváděny pod systematickými názvy. Jsou volně dostupné a bez problému je lze zakoupit v lékárně, v prodejnách bylinek a na Internetu. NZOZ Biomol-Med neuvádí obchodní názvy doporučených přípravků a tím samým nepropaguje žádnou firmu zabývající se distribucí potravinových doplňků. Navrhuje však nakupovat přípravky přírodního původu. Pacient kupuje přípravky na vlastní zodpovědnost a měl by ověřovat jejich složení u lékaře nebo lékárníka.

5.5  Dieta doporučená na základě testů je dieta optimální pro metabolický typ a potřeby organismu pacienta. Úkolem této diety je stanovení směru výživy, který je třeba zvolit pro dosažení co nejlepších výsledků a podporu doplňkového programu. Doporučená metabolická dieta nezohledňuje dosavadní stravovací návyky zkoumané osoby.

5.6  Konzultace výsledku představuje bezplatnou, zdvořilostní formu telefonického hovoru s Uživatelem Servisu a není započítána do nákladů na provedení testu.

5.7  Majitel Servisu informuje Uživatele o možnosti rozhovoru a stanoví termín (jeden den týdně ve stanovených hodinách), přičemž upozorňuje, že rozhovor:

 • je jednorázový;
 • probíhá poté, co Uživatel uvede číslo testu;
 • může se týkat výhradně doplňkové výživy a diety doporučené ve výsledku (analytické testy nejsou konzultovány);
 • je zaznamenán v historii testu;
 • konzultaci nelze reklamovat;
 • nejedná se o druh léčby.

 

6. Zodpovědnost a výhrady

6.1  NZOZ Biomol-Med je správcem Servisu.

6.2  Majitel Servisu vynakládá veškeré úsilí pro to, aby všechny zpřístupněné funkce Servisu fungovaly bez přestávek a nerušeně.

6.3  Majitel Servisu si vyhrazuje právo na dočasné vypínání dostupnosti Servisu za účelem jeho rozšíření nebo zdokonalení.

6.4  Majitel Servisu nenese zodpovědnost za:

 • následky poskytnutí Přihlašovacího jméno, Hesla, nezávisle na tom, zda třetí osoby získaly přístup k těmto informacím se souhlasem Uživatele nebo bez takového souhlasu;
 • škody způsobené využíváním Servisu Uživatelem nesprávným způsobem, v rozporu s tímto Řádem;
 • problémy ve fungování Servisu, pokud k nim došlo v důsledku událostí, které Majitel Servisu - za dodržení patřičné pečlivosti - nebyl schopen předvídat nebo jim předejít, obzvláště v případě problémů ve fungování Servisu spojených s kvalitou služeb poskytovaných telekomunikačními operátory;
 • náhlé přestávky ve fungování Servisu způsobené poruchou vybavení, IT systémů nebo jinými okolnostmi nezávislými na Majiteli.

7.  Ochrana osobních údajů / Bezpečnostní politika

1. Majitel Servisu vynakládá veškeré úsilí pro to, aby všechny údaje Uživatelů byly chráněny pomocí nejmodernějších technologií a v souladu s platnými bezpečnostními požadavky a pravidly důvěrnosti.

2. Majitel Servisu se zavazuje skladovat a zpřístupňovat informace svěřené Uživatelem v souladu s platnými zákonnými normami.

3. Je zakázáno kopírovat / využívat informace dostupné v Servisu sklep.biomol.pl, www.biomol.pl bez souhlasu Majitele.


8.  Správce Servisu

8.1  Ochranu zpracovávaných údajů Uživatelů zajišťuje Majitel Servisu.

8.2  Ochrana osobních údajů Uživatelů je zajištěná prostřednictvím:

 • Systému pro šifrování datových přenosů;
 • Přihlašovacího jména - e-mailové adresy Uživatele;
 • Hesla - zadávaného Uživatelem během přihlášení do Servisu;

8.3  Majitel Servisu realizuje politiku v oblasti soukromí a zabezpečení dat v Servisu s využitím:

 • systémových logů obsahujících informace o datech, hodinách;
 • bezpečného datového přenosu s využitím HTTPS protokolu;
 • šifrování dat s využitím SSL protokolu;
 • zabezpečení přístupu k osobním údajům Uživatele pomocí Hesla;
 • technických a organizačních prostředků adekvátních k rizikům a kategorii dat zpřístupňovaných v Servisu.

 

9. Uživatel

9.1  Uživatel má právo získat přístup ke svým údajům v Servisu a upravovat je prostřednictvím správce.

9.2  Uživatel nesmí umísťovat v Servisu obsah, který není spojen s účely Servisu, obzvláště obsah, který je v rozporu se zákonem, dobrými mravy a principy společenského soužití a obsah reklamního charakteru.

9.3  Vzhledem k zabezpečení osobních údajů Uživatele nesmí být Heslo zvolené Uživatelem stejné jako Heslo používané v jeho e-mailu a jiných servisech, u nichž je vyžadováno používání hesla (např. internetové fórum, blog atp.).

9.4  Pokud se Uživatel domnívá, že k jeho účtu má přístup neoprávněná osoba, musí informovat o vzniklém problému Majitele Servisu prostřednictvím zaslání zprávy na e-mailovou adresu: biuro@biomol.pl

9.5  Uživatel může požádat o doplnění, aktualizaci, opravu osobních údajů, které se ho týkají.

 

10. Reklamace

10.1 Reklamace týkající se nesprávného fungování Servisu může Uživatel hlásit:

 • během osobní návštěvy v NZOZ Biomol-Med.;
 • prostřednictvím zaslání reklamace poštou na adresu: NZOZ Biomol-Med., 94-412 Łódź, Huta Jagodnica 41, Polsko;
 • prostřednictvím zaslání reklamace elektronicky na e-mailovou adresu: biuro@biomol.pl

10.2 Majitel Servisu je povinen poskytnout odpověď na reklamaci během 14 dnů od data jejího obdržení a uvést přitom, zda reklamaci uznává a jakým způsobem ji má v úmyslu řešit, případně informovat Uživatele o důvodu odmítnutí reklamace společně s opodstatněním odmítavé odpovědi. Majitel zasílá Uživateli odpověď na reklamaci elektronickou cestou na e-mailovou adresu uvedenou v Prohlášení.

10.3 Majitel Servisu nenese zodpovědnost za technické problémy/omezení počítačového hardwaru, který používá Uživatel, znemožňující správné využívání Servisu. Pro využívání Servisu musí Uživatel vlastnit počítačové vybavení s přístupem k Internetu a internetový prohlížeč.

 

11. Změny Řádu

11.1 Majitel Servisu si vyhrazuje nárok na upravování tohoto Řádu v libovolnou dobu. Aktuální verze Řádu je dostupná na adrese sklep.biomol.pl/regulamin.

11.2 Informace o změně Řádu budou sděleny Uživateli prostřednictvím zprávy zveřejněné v Servisu. Uživatel bude informován o čekající zprávě prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v Prohlášení.

11.3 Změněná verze Řádu platí od okamžiku jeho zveřejnění v Servisu.