FAQ
Nie. W żadnym przypadku nie wolno wykorzystywać witamin, minerałów i innych dodatków żywieniowych do leczenia chorób. Lekarz może wykorzystać wynik analizy pierwiastkowej włosów jako badanie pomocnicze, dzięki któremu uzyska informacje o stanie odżywienia Pacjenta i weźmie to pod uwagę zalecając klasyczne metody lecznicze.
Tak. Na podstawie literatury i własnych doświadczeń (tj. ponad 100 000 analiz) naszym zdaniem jest to jedna z najlepszych metod diagnostycznych określających stan odżywienia badanego. W interpretacji wyniku staramy się określać typ metaboliczny Pacjenta i wskazywać na najlepszy sposób żywienia. W zaleceniach dajemy wskazówki żywieniowe i program chronoselektywnej suplementacji witaminowo-mineralnej. Stosowanie suplementacji witaminowo-mineralnej staje się dziś koniecznością, jednak należy pamiętać, że nadmiar jest równie niekorzystny jak brak jakiegoś elementu odżywczego.
Nie. Wynik analizy pierwiastkowej włosów opisuje przebieg części przemiany mineralnej w ostatnich miesiącach przed wycięciem włosów. Włosy przeznaczone do badania mają długość 3-4 cm. Rosną w tempie 1 cm na miesiąc. Oznacza to, iż mamy uśredniony obraz części przemiany mineralnej z ostatnich 3-4 miesięcy. Przemiana mineralna jest odzwierciedleniem funkcji neuro-endokrynnych, na które mają wpływ niezliczone czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Charakteryzując przemianę mineralną można wskazać zjawiska zachodzące na poziomie ortomolekularnym, tzn. na poziomie wewnątrzkomórkowych równowag biochemicznych. Utrwalenie się tych równowag w dłuższym czasie może prowadzić do zaburzeń metabolicznych w przyszłości. Czyli na podstawie analizy pierwiastkowej włosów można wskazywać na tendencje zdrowotne. Nie ma podstaw merytorycznych na to aby rozpoznać jakąkolwiek chorobę. Do rozpoznawania chorób służą analiza krwi i moczu, jedynie w czasie trwania choroby. Z zawartości wielu związków biochemicznych we krwi lekarz może określać chorobę i śledzić jej przebieg.
Analiza pierwiastkowa włosów
 • Pierwiastki śladowe
  Bar, Bor, Chrom, Cyna, Cynk, Fosfor, German, Jod, Kobalt, Krzem, Lit, Magnez, Mangan, Miedź, Molibden, Nikiel, Potas, Selen, Siarka, Sód, Stront, Wanad, Wapń, Żelazo
 • Pierwiastki toksyczne
  Arsen, Glin, Kadm, Ołów, Rtęć
Analiza pierwiastkowa moczu dobowego
 • Pierwiastki śladowe
  Bor, Chrom, Cynk, Fosfor, Kobalt, Lit, Magnez, Mangan, Miedź, Molibden, Nikiel, Potas, Sód, Stront, Wanad, Wapń, Żelazo
 • Pierwiastki toksyczne
  Glin, Kadm, Ołów
Tak, ponieważ zanieczyszczenia, które gromadzą się na powierzchni włosów nieumytych mogą wpłynąć na wyniki analizy.
Włosy do analizy muszą być nie dłuższe niż 4 cm, licząc od skóry głowy.
więcej informacji o próbce włosów
Nie, ponieważ związki chemiczne zawarte w farbach do włosów i płynach do trwałej ondulacji mogą wpłynąć na zmianę składu pierwiastkowego włosów, co natomiast może zafałszować wyniki analizy.
Przed wycięciem włosów do analizy po przeprowadzeniu tego typu zabiegów upiększających należy odczekać minimum 6 - 8 tygodni i wyciąć do badania tylko "odrosty".
W takiej sytuacji do analizy pierwiastkowej można użyć paznokci, których analiza tak samo jak włosów pozwala ocenić stan przemiany mineralnej organizmu. Dodatkowo zaleca się, aby równolegle wykonać analizę pierwiastkową moczu dobowego, która jest uzupełnieniem analizy paznokci.
Do analizy należy pobrać ok. 100 mg paznokci tzn. około jednej małej łyżeczki. Do badania nadają się tylko paznokcie u rąk. Paznokcie należy wyciąć ze wszystkich palców obu rąk. Paznokcie muszą być czyste, bez lakieru i innych zanieczyszczeń.
Analizę można przyspieszyć jedynie w uzasadnionych przypadkach (jeśli warunki w laboratorium na to pozwalają), np.:
 • prowadzenia kuracji hormonalnych
 • chronicznych stanów zapalnych
 • chorób nowotworowych, w celu wsparcia klasycznego działania farmakoterapii
Opłata za analizę powinna zostać uiszczona przed wysyłaniem materiałów do badań, w takim momencie, aby możliwe było załączenie kopii dowodu wpłaty wraz z przesyłanymi próbkami do badań.
Pojemniki do zbierania moczu dobowego oraz probówki z korkiem do przelania próbki moczu można nabyć w aptekach.
Wynik analizy pierwiastkowej włosów odnosi się do okresu, w którym nastąpił wzrost tych włosów. Jeśli styl życia, sposób odżywiania nie zmieniły się, oraz jeżeli w tym okresie pacjent nie zażywał suplementów, które mogłyby mieć wpływ na wynik analizy, może to być okres nawet do dwóch miesięcy od momentu pobrania próbki włosów.
Włosy są jedną z najbardziej aktywnych metabolicznie tkanek, przez co dostarczają stałej informacji o aktywności metabolicznej organizmu. Poziom pierwiastków we włosach odpowiada poziomowi tych pierwiastków w tkankach wewnętrznych, jednak ich stężenie jest dużo wyższe niż we krwi i surowicy, co ułatwia ich oznaczanie. Analiza krwi i surowicy nie oddaje aktualnego stężenia pierwiastków w organizmie, ze względu na działanie mechanizmów regulujących ich poziom (mechanizmy homeostatyczne). Nadmiar zmagazynowanych pierwiastków w organizmie jest często niewykrywalny w surowicy z powodu ich przemieszczania się z krwi do tkanek.